شوک به پزشکان؛ قانونی برای ابطال پروانه طبابت! – webscrazy.com

همتی نماینده شاهین دژ و تکاب گفت: معاون وزیر بهداشت گفته بود کمبود پزشک نداریم از همین‌جا به او می‌گویم شاید سر کوچه شما کمبود نیست ما داریم رنج می‌کشیم. چندین بار مسئولین وزارت بهداشت را آورده‌ایم وضعیت را نشان داده‌ایم هی گفتند درست می‌کنیم و جواب‌هایی دادند که به درد خودشان می‌خورد. هر کس… Continue reading شوک به پزشکان؛ قانونی برای ابطال پروانه طبابت! – webscrazy.com